Diagnose

Vi sørger for at du får den riktige diagnosen!


I mange tilfeller kan det være helt andre feil som forårsaker problem i ditt girsystem. Med rett diagnose kan vi i mange tilfeller spare store kostnader for deg som kunde. Transtec AS har det nyeste utstyret innen diagnose av girkasser til din bil. I de tilfeller der en oppdatering av software er nok utfører vi også denne type tjenester.
DSC_5220